2640 2028 srl@aarhus.dk
Vælg en side

Mikrolån Aarhus tilbuddet

En intelligent aktivering af borgere med en selvvalgt aktivitet, hvor målet er at blive selvstændig og selvforsørgende gennem empowerment.
Mikrolån kan være en rigtig god måde for nogle, at tage styring med deres eget liv, få et meningsfyldt arbejde, og tjene sine egne penge.

Mikrolån Aarhus er et tilbud som består af to forløb. Et forforløb på (ca. 3-6 mdr. med individuelle- og hold aktiviteter, og udvælgelse) og hovedforløb – opstart af virksomhed (6 mdr. med fagligt og social støtte) Modellen bygger på borgerens tempo, motivation, egnethed, og evt. frafald. Løbende optag giver en stor fleksibilitet, da mikrolånsenheden har en hurtig ”respons tid”, og borger kan starte året rundt.
Tilbuddet giver borgeren en mulighed for at se- eller blive mere realistisk om sin egen situation muligheder og eventuelle begrænsninger. Da mikrolån Aarhus tager udgangspunkt i hvad borgeren virkelig interessere sig for, kan begrænsninger og manglende engagement blive endnu mere tydeligt, og kan være med til at borgeren bliver mere afklaret/realistisk og mere modtagelig over for, et kommende samarbejde med jobcentret med henblik på selvforsørgelse. Måske kan det også netop være det nye ”skift” som borgeren har brug for, for at ”komme videre” med et meningsfuldt (arbejds-) liv. Dette betyder, at flere kan blive afklaret mht. kontanthjælp, afsluttende sygedagpengeforløb, fleksjob, skånejob, eller start på en uddannelse. Tilbuddet giver inklusion og mulighed for at tjene sine egne penge, og er derfor både godt for borger og samfundet.
Mikrolån Aarhus henvender sig til kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, førtidspensionister eller borgere der har fået tilkendt et fleksjob,der ønsker at kommer helt af med deres offentlige forsørgelse. Det er sagsbehandleren der vurdere om borgeren kan komme i betragtning.